Tại sao nấm linh chi Hàn Quộc lại là nông sản có giá trị cao

Từ xưa đến nay nguồn nguyên liệu tốt thì chất lượng sản phẩm tốt là điều đương nhiên. Vì vậy nấm linh chi Hàn Quốc luôn được người dân Hàn trồng trên thân cây gỗ sồi chứ họ không trồng bằng mùn gỗ hay gỗ vụn gỗ tạp.

Nấm linh chi Hàn Quốc trồng trên thân cây gỗ sồi

Thời gian trồng nấm linh chi Hàn Quốc cũng lâu khoảng 2 năm nên tích tụ được nhiều dinh dưỡng không ngắn ngày 6-8 tháng. Nấm 6-8 tháng thường bé tiu tiu chất lượng còn thấp. Thế nên giá nấm 3 tai tại Hàn Quốc vẫn có giá cao hơn nhiều loại 12 tai.

nông trại nấm linh chi Hàn Quốc