Daedong Korea

Trang

Daedong Korea

-25 %
Daedong Korea

Hồng Sâm Daedong 37,5 gam 5 củ

- Bồi bổ sức khỏe, bổ thần kinh Những củ nhân sâm 6 năm tuổi được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, rửa sạch bằng nước ngầm tinh khiết, hấp, phơi dưới ánh nắng mặ...
450.000,00 ₫ 600.000,00 ₫
-15 %
Daedong Korea

Hồng Sâm Daedong 150 gam 10 củ

- Bồi bổ sức khỏe, bổ thần kinh Những củ nhân sâm 6 năm tuổi được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, rửa sạch bằng nước ngầm tinh khiết, hấp, phơi dưới ánh nắng mặ...
1.100.000,00 ₫ 1.300.000,00 ₫
-30 %
Daedong Korea

Hồng Sâm Daedong 75 gam 5 củ

- Bồi bổ sức khỏe, bổ thần kinh Những củ nhân sâm 6 năm tuổi được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, rửa sạch bằng nước ngầm tinh khiết, hấp, phơi dưới ánh nắng mặ...
700.000,00 ₫ 1.000.000,00 ₫
-18 %
Daedong Korea

Hồng Sâm Daedong 300 gam 11-20 củ

- Bồi bổ sức khỏe, bổ thần kinh Những củ nhân sâm 6 năm tuổi được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, rửa sạch bằng nước ngầm tinh khiết, hấp, phơi dưới ánh nắng mặ...
1.800.000,00 ₫ 2.200.000,00 ₫
-10 %
Daedong Korea

Hồng Sâm Daedong 600 gam 15-19 củ

- Bồi bổ sức khỏe, bổ thần kinh Những củ nhân sâm 6 năm tuổi được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, rửa sạch bằng nước ngầm tinh khiết, hấp, phơi dưới ánh nắng mặ...
3.500.000,00 ₫ 3.900.000,00 ₫